Klub železničných modelárov Vrútky

Vozeň Ba 3-0381