Klub železničných modelárov Vrútky

Koľajisko TT – v SIMe

Modelové koľajisko mierky TT , ktoré vystavujeme širokej verejnosti od roku 2014. Stavba trvala šesť rokov a stále pokračuje jeho vylepšovanie.

Modelová mierka znamená, koľko násobne sú modely zmenšené oproti jej reálnej predlohe. V tomto prípade sa jedná o mierku TT a to 1:120.