Klub železničných modelárov Vrútky

Snežný pluh SP112

Snehový pluh SP 112 je obojstranný pluh šípový tlačný. Patrí do kategórie zariadení pre zimnú údržbu tratí. Slúžil pre odstraňovanie vyšších vrstiev snehu do výšky 1 m. Pri práci ho tlačil rušeň rýchlosťou 10 – 30 km/hod. Predmetný pluh vznikol úpravou z rušňového trojnápravového tendra nemeckej konštrukcie niekedy medzi druhou svetovou vojnou a rokom 1954. Používal sa pravdepodobne ešte v 70. rokoch 20. stor. Podobných zariadení bolo roku 1954 na sieti ČSD používaných 11 ks, z toho na Slovensku 6 ks. Pôsobiskom pluhu boli Kraľovany, resp. Trstená.

Záchranu a renováciu pluhu vykonali členovia KŽM Vrútky v rokoch 2015 – 2017. Najprv sme vyprázdnili útroby od vlhkého štrkopiesku, ktorý slúžil ako závažie. Je škoda, že tender nebol vyprázdnený hneď po rozhodnutí o jeho múzejnom zachovaní v 90-tych rokoch, plechy aj nosná konštrukcia sú kvôli tomu totiž totálne skorodované. Nasledovalo brúsenie a obnova náteru. Nakoniec boli vyhotovené popisy podľa dobových zvyklostí.

Snežný pluh SP112 v Kraľovanoch v roku 1990. (foto: Libor Hájek)

V roku 1996 už bol pluh vo Vrútkach a určený pre múzejné zachovanie. (foto: Martin Entner)

Až v roku 2015 sa začala obnova pluhu.

Po základnom nátere v lete roku 2016.

Snežný pluh SP112 po obnove členmi KŽM Vrútky ako exponát múzea.