Klub železničných modelárov Vrútky

Parná lokomotíva CS 400

Parné rušne typu 1435 CS 400 sú dvojvalcové dvojčité tendrové parné rušne na mokrú paru. Boli vyrábané lokomotívkou ČKD v rokoch 1952 až 1957 v celkovom počte 35 kusov. Typ CS 400 bol súčasťou stavebnicového radu priemyslových parných rušnov, pokrývajúceho celé spektrum výkonových požiadaviek vlečkovej prevádzky. Tento typ bol určený pre malý až stredný posun na vlečkách priemyselných podnikov. Od týchto rušňov bola vyžadovaná úspornosť, jednoduchosť, spoľahlivosť a náležitý výkon. Nároky na rýchlosť neboli rozhodujúce. Pre dosiahnutie týchto kritérií boli u rušňov typu CS 400 využité najmodernejšie technické vymoženosti – celozváraný rám, mohutný, vysoko položený celozváraný kotol, posúvače sústavy Trofimov, rošty Houlson. Usporiadanie náprav C s rozvorom 2700 mm umožnilo prechodiť oblúky o polomere iba 50 m. Rušne boli veľmi obľúbené a v prevádzke mnohé z nich vydržali až do 80-tych rokov. Do dnešných dní za zachovalo viacero zástupcov tohto typu, na území Slovenska dva exempláre (druhý stroj s v.č. 3611 v značne zúboženom stave ako pomník v žst. Podbrezová).

Predmetný rušeň bol vyrobený v roku 1957 s výrobným číslom 3614, výrobné číslo kotla je 581. Rušeň vykonal dňa 31.5.1957 technicko-policajnú skúšku na trati Praha Libeň horní nádraží – Běchovice a späť. Pri skúške bola dosiahnutá najvyššia rýchlosť 50 km/h. Z výroby bol dodaný do cukrovaru v Hodoníne. Posledná ročná prehliadka bola na rušni vykonaná v roku 1982. Potom, čo doslúžil v hodonínskom cukrovare bol v roku 1990 umiestnený na pomník v RD Žilina. Nahradil „Gontkuláka“ (ČKD, typ D760/90, v.č. 1441/1928), ktorý bol vrátený späť na Vychylovku. Neskôr bola lokomotíva z pomníka zosadená, za účelom rekonštrukcie do vystavovsteľného stavu. Tento zámer sa však Spolku Považskej Dráhy Žilina nepodarilo naplniť. Nakoniec bola v roku 2009 získaná do zbierok MDC. Dňa 3.6.2011 bola prepravená do Vrútok sa zámerom renovácie do vystavovateľného stavu.

V máji 2013 bol na lokomotíve provizórne obnovený náter. Renováciu do vystavovateľného stavu sa nakoniec podarilo zrealizovať v roku 2018 v spolupráci s firmou Stroj-mat Topoľčany aj vďaka finančnej podpore ŽSR.

Základné technické údaje:

 Charakteristika  C m2t
 Rozchod  1 435 mm
 Počet valcov, vrtánie  2 × 385 mm
 Zdvih piestov  480 mm
 Priemer hnacích dvojkolí  950 mm
 Pretlak pary  14 bar
 Roštová plocha  1,59 m²
 Výhrevná plocha kotla  80,5 m²
 Výkon  400 koní
 Hmotnosť prázdnej   lokomotívy  27 550 kg
 Hmotnosť vyzbrojenej lokomotívy  37 200 kg
 Maximálna rýchlosť  40 km/h
 Minimálny polomer oblúku  50 m
 Dlžka cez nárazníky  8 800 mm
 Zásoba vody  4,3 m³
 Zásoba uhlia v tendri  2 m³

 Továrna fotografia lokomotívy typu CS 400 v areáli ČKD.

Lokomotíva CS 400/3614 na pomníku v RD Žilina, 20.3.2004. (foto: Emil Schenk, rail.sk)

Lokomotíva CS 400/3614 v RD Žilina dňa 3.6.2011 počas príprav na prepravu do Vrútok.

V máji 2013 bol na lokomotíve provizórne obnovený náter pri príležitosti podujatia Železnica pre deti 2013.

V roku 2018 sa vďaka podpore ŽSR podarilo lokomotívu zrenovovať do vystavovateľného stavu a od roku 2019 je hlavným lákadlom našej expozície v areáli SIM.

 

Fotogalériu parnej lokomotívy nájdete v nasledujúcom -odkaze-