Klub železničných modelárov Vrútky

Náš tím

Ivan Jandík  –  predseda klubu

E-mail: ivojandik@hotmail.com

Web:  ja-modely.webnode.sk

Ing. Pavol Rekem

E-mail: pavolrekem@stonline.sk

Web:  rbplast.sk

Ing. Jakub Rekem

E-mail: jakubrekem@gmail.com

Ing. Martin Krasula

E-mail: krasulamartin@gmail.com

Ing. Jozef Krasula

E-mail: krasulajozef@gmail.com

Zoltán Zachar

E-mail: hrud1920@azet.sk

Michal Bakoš

E-mail: bakymt@azet.sk

Tomáš Víťaz

E-mail: vitaz.tomas@gmail.com

.Bc. Dávid Škuta

E-mail: davidskutadss@gmail.com

Kristián Boldiš

E-mail: boldiskristian@gmail.com

Michal Ondrejka

E-mail: michalo857@gmail.com

.

Ivan Víťaz (In memoriam)

Vo veku 63 rokov nás opustil náš kamarát, ako duša stolárskej dielne. Česť jeho pamiatke.

Milan Vargončík (In memoriam)

Vo veku 74 rokov nás opustil náš kamarát, ktorý bol jedným z prvých členov nášho klubu a veľmi šikovný modelár a strojár. Česť jeho pamiatke.