Klub železničných modelárov Vrútky

Náš tím

Ivan Jandík  –  predseda klubu

E-mail: ivojandik@hotmail.com

Web:  ja-modely.webnode.sk

Ing. Pavol Rekem

E-mail: pavolrekem@stonline.sk

Web:  rbplast.sk

Ing. Jakub Rekem

E-mail: jakubrekem@gmail.com

Milan Vargončík

E-mail: mvargoncik@marticonet.sk

Ing. Martin Krasula

E-mail: krasulamartin@gmail.com

Ing. Jozef Krasula

E-mail: krasulajozef@gmail.com

Zoltán Zachar

E-mail: hrud1920@azet.sk

Michal Bakoš

E-mail: bakymt@azet.sk

Tomáš Víťaz

E-mail: vitaz.tomas@gmail.com

.Bc. Dávid Škuta

E-mail: davidskutadss@gmail.com

Kristián Boldiš

E-mail: boldiskristian@gmail.com

Michal Ondrejka

E-mail: michalo857@gmail.com

.

Ivan Víťaz (In memoriam)

Vo veku 63 rokov nás opustil náš kamarát, ako duša stolárskej dielne. Česť jeho pamiatke.