Klub železničných modelárov Vrútky

Akcie

Klub železničných modelárov Vrútky organizuje v spolupráci s inými klubmi rôzne akcie železničného charakteru. Na našich stránkach sa môžete informovať o blížiacich sa, ale aj minulých akciách, na ktorých sme sa zúčastnili.

.

Pripravované akcie

Minulé akcie

.