Klub železničných modelárov Vrútky

ŠTUDUJ DOPRAVU

Dňa 9.9.2021 od 9:00 hod sa uskutoční na železničnej stanici Vrútky (v priestoroch nákladnej rampy, smer Žilina) akcia pod názvom ŠTUDUJ DOPRAVU.

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Študuj dopravu.

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sa predstavujú študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

Klub železničných modelárov Vrútky sa predstaví s dvoma modelovými koľajiskami umiestnenými v železničných vagónoch. Tešíme sa na Vás 😉

Viac sa dozviete na: https://www.studujdopravu.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *